HomeDisclaimer

Disclaimer

Op deze website en middels de op deze website opgenomen modules/configurators wordt algemene informatie verstrekt over de producten en diensten van Bosch Beton. Het betreft algemene informatie die geen betrekking heeft op concrete situaties en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De op deze website en/of middels de op deze website opgenomen modules/configurators weergegeven informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, tijdigheid en/of nauwkeurigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bosch Beton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in voormelde modules/configurators opgenomen informatie. Bosch Beton accepteert derhalve ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van deze website en/of de op deze website opgenomen modules/configurators.

Het is de gebruiker van deze website en/of de op deze website opgenomen modules/configurators niet toegestaan de inhoud van deze website en/of de modules/configurators geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bosch Beton