HomeOver onsNieuwsInnovatie: meer dan geopolymeer

Innovatie: meer dan geopolymeer

Bosch Beton ontwikkelt en innoveert. Diegene die op de Vakbeurs Openbare Ruimte onze stand (4.5.22) bezoekt, kan een 100% cementloze (geopolymeer) keerwand bekijken. Geopolymeer is er al wel in producten zoals straatstenen waarbij men een droge mortelbeton toepast. Maar nog niet in prefab keerwanden waar we met zelfverdichtend beton werken.

6 oktober 2022

Geopolymeer keerwand

De eerste prototypes zijn gemaakt, maar dé 100% cementloze keerwand is er nog niet. Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Dus massale verkoop van de wand zit er nog niet in. Maar met de wand die we op de beurs presenteren, laten we zien wat mogelijk is. We kijken anders naar de wand: wat moet de keerwand qua prestatie kunnen? Wat mag prevaleren boven de normering? Naast het tonen van de MKI kosten per kuub, berekent Bosch Beton ook de kosten per strekkende meter inclusief hybride wapening. Met hoogwaardigere kwaliteit kunnen we slanker bouwen en dat voordeel komt alleen tot uiting in een prijs per strekkende meter.

Innovatie

Blijven innoveren en ontwikkelen is onderdeel van onze visie en missie. De huidige toegepaste grondstoffen zoals cement zijn niet alleen vervuilend maar raken ook op. Op alle fronten werken we samen aan een duurzaam productieproces en willen we onze betonnen keerwanden 100% circulair maken. Daarom onderzoeken we ook duurzame alternatieven voor grondstoffen zoals cement en klinker.

Levenscyclusanalyse (LCA)

In 2020 ontving Bosch Beton als eerste keerwandleverancier in Nederland een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) op haar keerwanden. Binnen de geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) heeft naast het productieproces vooral grondstofverbruik en transport de grootste impact. Als je daar kunt winnen, behaal je de meeste resultaten. Vandaar dat we duurzame alternatieven onderzoeken die bijdragen aan de verdere vermindering van de impact op het milieu.

MKI

In de toekomst moeten projecten klimaatneutraal en circulair zijn uitgevoerd, zodat zij bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Om dit te bereiken, is de MKI (Milieu Kosten Indicator) ingesteld. Hoe lager de MKI-waarde, des te kleiner de impact op het milieu. In Nederland gaat de MKI een grote rol spelen in de aanbesteding op grote projecten van onder andere Rijkswaterstaat. In het Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) staan plafondwaarden voor betonmengsels van verschillende sterkteklassen en voor onder andere prefab geproduceerde betonelementen. Deze waarden dalen iedere twee jaar met 4% en gelden voor alle marktpartijen.

De MKI is een fictieve prijs die weergeeft welke kosten je zou moeten maken om negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. Met de bepalingsmethode wordt een LCA opgesteld met als uitkomst de MKI-waarde. Mede dank zij de lage MKI-waarde op de geoptimaliseerde perronkeerwanden kreeg Bosch Beton de opdracht deze wanden te produceren en te leveren voor het ProRail-project Perrons-Op-Norm.

Betonakkoord

In het Betonakkoord liggen doelstellingen vast voor de betonsector onder andere voor verlaging van de CO2 waarden van betonproducten. De pas gedeelde update over het Betonakkoord geeft aan dat de aanbestedingseisen de komende jaren een aanscherping krijgen. Het gaat daarbij om de eisen voor MKI en Milieu Prestatie Gebouwen, circulariteit en ontwerp- en constructie-eisen. Doel is een gelijk speelveld te bieden, voorspelbaarheid en zekerheid creëren in de markt en zorgen voor gezamenlijke opschaling van al beschikbare, innovatieve technologie. Het Betonakkoord onderhandelt hierover met de Rijksoverheid. Vooral ook brede kaders voor het mogen leveren van ‘beton op prestatie’ biedt hierin perspectief. Immers, als we enkel vasthouden aan de huidige normen die bijvoorbeeld  een bepaalde vereiste hoeveelheid cement voorschrijft, vallen we met een cementloze beton meteen buiten de norm!  Ruimte voor innovatie is dus cruciaal.

Meer informatie

Meer weten over onze duurzame innovaties? Neem dan contact op met Brechtje van den Beuken-van den Bosch of Gerard van den Bosch.

Bekijk ook