HomeOver onsNieuws3e Generatie betonreceptuur is geboren!

3e Generatie betonreceptuur is geboren!

“Om in de toekomst als bedrijf bestaansrecht te behouden en Bosch Beton aan de volgende generatie door te kunnen geven, is het nu tijd voor een duurzaamheidstransitie.”

31 januari 2023

Met dit uitgangspunt hebben Gerard van den Bosch (CEO) en Brechtje van den Beuken (CEO) hun visie voor Bosch Beton voor de komende jaren neergezet. Alles met als doel klaar te zijn voor de nieuwste technieken en de nieuwste producten. In vijf stappen wordt er doorgewerkt aan een nieuwe cementvrije generatie keerwanden. “Al bij de overname van het familiebedrijf hebben we ons dit als ultieme prestatie ten doel gesteld. Als we met pensioen gaan moet het ruimschoots gelukt zijn“, lacht Brechtje van den Beuken.

Afname van grondstoffen

Brechtje van den Beuken: “We willen onze klanten niet alleen de zekerheid bieden dat de gekochte keerwanden constructief vijftig tot honderd jaar kunnen meegaan, maar ook dat ze daarna gemakkelijk kunnen worden hergebruikt omdat we met schone grondstoffen werken. Dit is ook uit noodzaak. We verbruiken in Europa ongeveer een kubieke meter beton per bewoner per jaar. Dàt zal niet afnemen, gezien de bevolkingsgroei, maar de beschikbare grondstoffen zullen wel verder afnemen.” Beton heeft goede constructieve eigenschappen en is een fantastisch betrouwbaar bouwmiddel met een zeer lange levensduur. Dat maakt het moeilijk goede alternatieven te vinden. Cement wordt gemaakt door onder andere kalksteen te verhitten in hoogovens. Dat kost niet alleen enorm veel energie, maar er komt ook veel CO2 uitstoot vrij. Naar schatting is zo’n 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot toe te schrijven aan de cementproductie. Hier is dus winst te behalen!

Hybride tussenvarianten

Komende jaren wordt doorgewerkt aan een verdergaande hybridevariant waarbij het cementaandeel nog verder kan worden teruggebracht. Alles met als einddoel om straks een cementvrije generatie als standaard te kunnen gaan produceren. En ook die cementloze variant is al ‘geboren’ volgens Van den Beuken. “We hebben de eerste cementloze geopolymeer keerwanden al geproduceerd. Inmiddels draaien deze mee in proeftuinen zodat we ze kunnen monitoren. Ook de komende periode zullen er nieuwe pilotprojecten worden opgestart. We staan open voor klanten en opdrachtgevers die graag willen innoveren en verduurzamen, al dan niet in vorm van een pilot. Tussenvarianten of Customize-mengsels waarbij met duurzamere toeslagvarianten zoals puingranulaat of ecogranulaat wordt verwerkt behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden bij Bosch Beton en zijn nu al op aanvraag verkrijgbaar.” Afgelopen jaren heeft Bosch Beton fors geïnvesteerd in uitbreiding van de betonmengerij. Hierdoor zijn inmiddels diverse maatwerk projecten met een verbeterde mileukosten indicator (MKI) gerealiseerd.

Meer over MKI

Constructieve veiligheid

Momenteel vallen volledig cementloze constructieve keerwanden nog buiten de bouwnormen. Dit bemoeilijkt het proces. Vanuit het betonakkoord wordt er doorgewerkt aan de uitgangspunten voor ‘beton op prestatie’. Hierdoor wordt het alvast mogelijk om meerdere projecten van constructieve geopolymeer keerwanden te voorzien. En dat is echt nodig volgens Bosch Beton: “We hebben geen dertig jaar de tijd meer om alle normeringen uit te werken. We zullen pragmatischer te werk moeten gaan. Vanuit visie en ondernemerschap moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Maar ook nuchterheid moeten tonen als het aankomt op haalbaarheid en betaalbaarheid.” Uiteraard blijft veiligheid ten allen tijden voorop staan. “In ons eigen laboratorium zijn de mengsels dan ook uitgebreid getest op druk-en treksterktes  en zuuraantasting. We leveren weliswaar iets in op druksterkte, maar winnen daarvoor enorm veel CO2 winst terug. We kunnen volledig instaan voor de constructieve sterkte én veiligheid van onze keerwanden, want daar draait het tenslotte om: een duurzaam product wat zo lang mogelijk doet wat het moet doen. We verlenen immers niet voor niets tot 20 jaar garantie op onze producten!”