HomeProjecten5600 m3 voeropslag voor circulaire veehouderij

5600 m3 aan voeropslag voor een circulaire veehouderij in het zwarte woud

In 2018 heeft de familie Hammer de eerste hand gelegd aan de bouw van een compleet nieuwe boerderij in het buitengebied van Egenhausen, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Daarmee werd de basis gelegd voor een boerderij die in alle opzichten uiterst toekomstbestendig is. Voor de ruwvoer opslag koos men voor de bouw van 6 sleufsilo’s van Bosch Beton.

Familiebedrijf investeert in de toekomst

De familie Hammer runt al vele tientallen jaren een Fleckvieh boerderij midden in het dorp Egenhausen in het noorden van het zwarte woud. Met 2 opgroeiende zonen groeide met de jaren de wens om de boerderij uit te breiden, alleen de ligging van de boerderij in de kern van het dorp beperkte die mogelijkheid. Toen in 2009 zoon Florian als eerste de keuze maakte om een agrarische masteropleiding te volgen, kreeg de opvolging voor vader Eberhard voor het eerst vorm. Nadat ook in 2017 zijn zoon Johannes met succes zijn opleiding als landbouwtechnicus voltooide, kon de familie Hammer met zekerheid investeren in de toekomst en besloot men net buiten het dorp een compleet nieuwe boerderij te bouwen.

Dierenwelzijn, emissiearm arbeidsbesparing

Met de beslissing om een compleet nieuwe boerderij te bouwen voor de volgende generatie, werd een lang gedroomde wens werkelijkheid om nog innovatiever en duurzamer te worden. Door het opstellen van een uiterst innovatief en duurzaam totaalconcept, kwam de bouw van de nieuwe boerderij onder ander in aanmerking voor de EIP-Agri subsidie (European Innovation Partnership). Criteria. Hiervoor zijn dierenwelzijn, minder emissie-uitstoot en minder werkdruk als kernpunten genomen bij de bouw en bedrijfsvoering. Samen met onder andere bouwbedrijf Seiler GmbH werd een uiterst innovatief stalconcept uitgedacht, waarbij het vee uitzonderlijk veel ruimte heeft en de urine en mest op de meest efficiënte manier kan worden afgevangen. Daarbij wordt een groot deel van de mest omgezet in energie middels een 75 kWp biogas installatie en wordt de boerderij van stroom voorzien door 500 kW aan zonnepanelen. Zodoende is de nieuwe boerderij voor een groot deel circulair en daarmee emissiearmer.

Door de toepassing van vele nieuwe technieken heerst er zowel onder het vee als in de bedrijfsvoering een uitzonderlijke rust. Denk hierbij aan geautomatiseerde voer-, mest-, en melksystemen. Doordat de capaciteit verdeelt wordt over 3 verschillende melkrobots, ervaren de koeien ook aanzienlijk minder stress. Het totaalresultaat van meer rust, meer hygiëne en minder stress is dat de melkproductie absoluut hoger en constanter is, zonder daar specifiek voedingssupplementen voor nodig te hebben. Daarnaast worden ook alle stierkalveren op de boerderij zelf grootgebracht en uiteindelijk geslacht met een uitzonderlijk hoge en duurzame vleeskwaliteit.

5600 m3 aan ruwvoeropslag

Bij de bouw van de nieuwe boerderij op het 4,1 hectare perceel, moest er vanzelfsprekend ook geïnvesteerd worden in een nieuwe voeropslag. Na het invullen van de online sleufsilo configurator kwam de familie Hammer in contact met de adviseurs van Bosch Beton. Na uitvoerig advies op locatie, is in 2019 de bouw gestart van 4 aaneengesloten sleufsilo’s met een opslagcapaciteit van 3600 m3. In 2021 werden er nog 2 silo’s aan het geheel toegevoegd, waarmee de voeropslag steeg naar 5600 m3. De sleufsilo’s werden voor het overgrote deel gebouwd met U250HAK elementen, waardoor er tussen iedere opslagkamer een doorloopgang ontstaat. Dit maakt het afdekken van de hoge silo’s nog veiliger, makkelijker én overzichtelijker. Aan de achterzijde van de silo’s werd met LR125S keerwanden een overrijdbare achterwand geplaatst, waardoor de kuil zo optimaal mogelijk gevuld en aangereden kan worden en er tevens een klein hoogteverschil opgevangen kon worden. De uiteinden van de silo’s werden in de fabriek van Bosch Beton afgeschuind en op locatie werden er trappen in geplaatst.

Voorbeeldfunctie

Met de duurzame visie van de familie Hammer en een uitmuntende taakverdeling, lijkt het er nog steeds dagelijks op alsof de boerderij nog maar enkele dagen geleden is opgeleverd. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat iedere hoek van het bedrijf brandschoon is en daarmee ook het vee het hoogste welzijn heeft. Daarmee is de boerderij en bedrijfsvoering van de familie Hammer een voorbeeldfunctie en inspiratiebron voor vele (internationale) boeren en belanghebbenden. Wekelijks wordt de boerderij bezocht door boeren die hun boerderij ook naar een hoger niveau willen tillen. Onlangs heeft Bosch Beton op uitnodiging van Beratungsdienst für Milchviehhaltung und Futterbau Cawl nog een cursus aan 29 regionale boeren mogen geven in de presentatieruimte van de boerderij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project of over welke oplossingen op maat wij kunnen bieden met onze keerwanden voor sleufsilo’s? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.