Bosch Beton - Werkt mee aan ProRail-project Perrons Op Norm, onder andere in Hollandsche Rading
HomeOp weg naar duurzame infra

Op weg naar duurzame infra

Lees in dit blog hoe Bosch Beton meewerkt aan een duurzame(re) infrastructuur in Nederland.

26 mei 2021

Veel delen van de Nederlandse infrastructuur naderen de komende jaren het einde van hun technische levensduur. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere Rijkswaterstaat. Veranderingen in ons klimaat, gebruik en omgeving vragen om toekomstige aanpassingen in de natte en droge infra. Duurzaamheid en milieukosten (MKI) gaan in deze infraprojecten zwaarder wegen. Op weg naar duurzame(re) infrastructuur.

Trends en ontwikkelingen

In de afgelopen twee decennia nam de mobiliteit in ons land toe. De wegverbindingen verbeterden en ook het vervoer met de auto en het openbaar vervoer ging sneller. Echter, destijds bij de aanleg en constructie van de infrastructuur is geen rekening gehouden met de toename in gebruik, de belasting en de veranderende omgeving. Dat betekent dat diverse natte en droge infra nu aan het einde van hun levensduur raken en aan vervanging of renovatie toe zijn. Rijkswaterstaat onderzoekt met controles, analyses en inspecties de huidige status van de Nederlandse infrastructuur en welke maatregelen nodig zijn. Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken – een samenwerking tussen kennisinstituten Deltares en MARINRijkswaterstaat en onderzoeksorganisatie TNO – is aandacht voor de natte infra.

We hebben te maken met veranderingen nu en in de toekomst zoals het veranderende klimaat, veranderend weggebruik, bevolkingstoename en het milieu. Ook onze omgeving verandert qua ruimte, technologie en gedrag. Dat vraagt om aanpassingen. De komende decennia investeert Nederland honderden miljarden euro’s in onder meer infrastructuur, woningbouw en klimaatadaptatie. Duurzaamheid en milieu gaan van groot belang zijn in deze projecten.

Weg en water

Bosch Beton werkt aan diverse oplossingen in de grond-, weg- en waterbouw. Een sterkere doorgang voor verkeer dat langs rijdt of een inrit die op een plaats moet komen waar een sloot ligt. Een talud bij een ecoduct moet extra versteviging krijgen. Een waterkering van keerwanden houdt (overtollig) water tegen en voorkomt overstroming. Afhankelijk van de locatie beschermt de waterkering tegen een maximale waterhoogte. Bijvoorbeeld een dam, dijk, brede sloot, zwemvijver, beschoeiing of watergeulen in (nieuwbouw)woonwijken of natuurgebieden. Omdat de druk en kracht van water en grond enorm is, is het belangrijk dat de keerwand sterk genoeg is om weerstand te bieden.

De laatste tien jaar zijn onder andere niveauverschillen in het landschap en in de openbare ruimte opgevangen met betonnen wanden. De wanden doen dienst om hoogteverschil op te vangen bij het ecoduct Clemens Cornielje N302 nabij Nieuw Milligen/Hoog Soeren. Om duinregels te maken langs zee in IJmuiden plaatsten wij hier wanden. Bij de fietsbrug Cuijk-Mook plaatste Bosch Beton keerwanden bij de stijgpunten aan de Halderweg en aan de noordzijde N271. In het project Zuidasdok staan onze sterke betonnen keerwanden als grondkering langs een spoor. Voor de regionale tramlijn Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) maakte we special keerwanden, perronplaten en abrifunderingen. Momenteel loopt met ProRail het project ‘Perrons Op Norm’, waarin wij samenwerken met Dura VermeerWallaard Noordeloos en Van Ooijen Gouda om perrons zo aan te passen dat minder-valide reizigers beter met de trein kunnen reizen.

Ook in de natte infra zoals waterkeringen, watergangen, sloten en vijvers is er profijt van de sterke betonnen wanden. In een nieuwbouwwijk in Nijkerkerveen brachten we keerwanden aan om watergangen te realiseren. Rondom het sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout zetten we stevige keerwanden neer om het water tegen te houden. In de bijzondere nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard omringen onze keerwanden het schiereiland als grond- en waterkering. Om de leveringszekerheid van en de toenemende vraag naar drink- en industriewater voor nu en in de toekomst te garanderen, werken we mee aan de herinrichting van het terrein rondom het innamepompstation Bergsche Maas. Voor Waterschap Vallei en Veluwe leverde Bosch Beton in Bunschoten-Spakenburg samen met meerdere partijen een pilotproject op. In deze oude vissersplaats ligt rondom de haven de langste zelfsluitende waterkering ter wereld van 300 meter. Om in de Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld de grondwaterstand te verlagen, zijn onze keerwanden toegepast om de Stadsbeek door te trekken richting het centrum. Hier is een open-beek-constructie aangelegd met vele bruggetjes naar de woningen van de bewoners.

Circulaire toekomst

Bosch Beton is een voorloper in duurzaamheid en heeft de ambitie om 100% circulair te zijn. Met het oog op de circulaire toekomst willen wij hoogwaardige en duurzame producten leveren en produceren. Het gehele productieproces is daarop zo schoon en energieneutraal mogelijk ingericht. Als eerste keerwandproducent ter wereld ontvingen wij het CSC-certificaat goud. Met dit CSC-certificaat laten we zien dat duurzaamheid hoog in het vandaal staat bij Bosch Beton.
In de toekomst gaat MKI (Milieu Kosten Indicator) een steeds belangrijkere rol spelen bij grote projecten van onder andere Rijkswaterstaat. De wegenbouw doet al veel met de MKI-waarde en dat verschuift nu richting de betonbranche. Daarom lieten wij onze MKI-waarde berekenen en ontvingen wij een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) op onze keerwanden. Rijkswaterstaat berekent met hun eigen DuBoCalc-tool (Duurzaam Bouwen Calculator) de duurzaamheid en milieukosten voor gehele bouwprojecten. De Bosch Beton keerwanden zijn in deze tool van Rijkswaterstaat opgenomen.

Oplossing op maat

Om tot de juiste toepassing te komen, gaan we in contact met onze klant. We verdiepen ons in de vraag en denken mee met de klant om een goed en eerlijk advies uit te brengen. De Afdeling Engineering tekent en modelleert de gewenste keerwanden in BIM. Zo komen we samen tot de oplossing op maat voor die specifieke situatie. Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.