Bosch Beton - Gevolgen klimaatverandering voor maïsopbrengst
HomeOver onsNieuwsGevolgen voor maïsopbrengst door klimaatverandering

Gevolgen voor maïsopbrengst door klimaatverandering

Wederom hebben we een uitzonderlijk lange warme zomer achter de rug. De klimaatverandering wordt voelbaar, onder meer voor de maïsoogst. De oogsten worden moeizamer en komen vroeger, maar ook het inkuilproces van de eenmaal gehakselde maïs vraagt om extra aandacht in een goede sleufsilo. Bosch Beton volgt de ontwikkelingen op de voet en staat de boer met advies terzijde.

12 september 2022

Eén van de gevolgen van de klimaatverandering is de droogte zoals we deze zomer ondervonden. Door de aanhoudende droogte ontstaat schade aan de natuur. Bij het inkuilen van de maïs ontstaat altijd kooldioxide. Echter bij een extra warme en droge zomer komen er ook nitreuze gassen vrij. Zoals bijvoorbeeld de maïskuil in Wekerom waaruit gekleurde dampen kwamen.

Droogte

Op zich kan maïs met weinig water groeien. In de eerste weken van de groei is dit zelfs goed voor de planten omdat de wortels van de planten dieper moeten zoeken naar water. Hoe beter de wortels zijn ontwikkeld, des te beter is de maïsplant tegen droogte bestand. Maar als de maïsplanten bloeien en hun kolven gaan vormen, is voldoende water wèl belangrijk. Droogte verkort de bloeiperiode van maïs en daardoor vindt te weinig bevruchting plaats. Met als gevolg weinig kolven en een lage zetmeelopbrengst. De hoeveelheid neerslag is mede bepalend voor de uiteindelijke kwaliteit van de maïsopbrengst. Met het huidige tempo waarin de klimaatverandering doorzet, kan de maisopbrengst nog verder terug lopen.

Innovatie

Bedrijven die zich bezig houden met zaadveredeling en -productie zien teeltgebieden overal ter wereld veranderen. De klimaatverandering dwingt te kijken naar sterkere rassen die bestand zijn tegen onder andere droogte en andere extremen waardoor deze beter gedijen. Veredeling is echter een langdurig proces dat wel tien tot vijftien jaar in beslag neemt.

Partijen die maïszaad ontwikkelen, werken aan soorten die beter bestand zijn tegen droogte zoals het Dente maïs. Onder andere het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en Universiteit Gent doen nader onderzoek. Zij bekijken of met veredelingstechniek maïsplanten zodanig zijn aan te passen zodat de plant beter tegen droogte kan. Wetenschappers bekijken bijvoorbeeld of – ondanks ander klimaat en andere bodemsoort – bepaalde genetische eigenschappen van Afrikaanse gewassen zijn om te zetten naar andere gewassen.

Inkuilen

Het is van belang de gehakselde maïs op een goede manier in te kuilen in een sleufsilo waarbij er zo min mogelijk groene plantendelen in zitten. Teveel plantendelen tussen de gehakselde maïs bevordert de gasvorming. Mocht er toch gasvorming optreden, dan adviseert de Wageningen Universiteit het gas via de zijkanten van de kuil af te voeren. Ondanks de gasvorming is de maïs nog steeds bruikbaar als veevoer.

Goede sleufsilo

Het veranderende klimaat maakt de productie van een goede oogst duurder en moeilijker. Goed ruwvoer is de basis voor alles en betekent onder andere een betere melkproductie van uw koe. Om er voor te zorgen dat er minder verlies optreedt en de inkoop van extra ruwvoer te beperken, is een goede sleufsilo van belang. Met een kwalitatief hoogwaardige sleufsilo zijn drie grote winsten te behalen:

  1. Reductie van ruwvoerverliezen en een 5-10% besparing op hoge voerkosten per gemiddeld melkveebedrijf.
  2. Betere voerconservering door optimaal verdichten tot aan de rand.
  3. Goed ruwvoer zorgt voor een hogere en betere melkproductie.

Advies

Wilt u advies over een goede sleufsilo voor de opslag van maïs?