HomeAnders kijken naar waarde in de betonindustrie

Anders kijken naar waarde in de betonindustrie

Bij Bosch Beton willen we binnen één generatie een transitie realiseren. Een transitie naar een duurzamere, toekomstbestendige en cementvrije manier van bouwen met beton. Daar zijn niet alleen innovaties voor nodig. Het vraagt ook om een andere manier van ondernemen en denken over waarde.

28 september 2023

In onze economie zijn we gewend om waarde te meten en uit te drukken in geld. Harde cijfers. We investeren alleen als iets meer oplevert dan het ons kost. Als we er onderaan de streep beter van worden in onze portemonnee. Hoe groter de winst, hoe beter we het als bedrijf hebben gedaan.

Wat het de ander of de maatschappij heeft gekost, laten we voor het gemak buiten beschouwing. Kunnen we niet berekenen of beredeneren wat een investering ons oplevert? Of wanneer we die harde euro’s gaan zien? Dan heeft het per definitie geen investeringswaarde.

Maar waarde is ten diepste meer dan een financiële KPI. Waarde is wat we wenselijk, belangrijk en de moeite waard vinden. Waarde is wat je nastreeft. Dat kan rendement zijn, maar het mag bijvoorbeeld ook duurzaamheid, gezondheid, werkgeluk, werkcomfort, betrokkenheid of gewoon een warm hart zijn. Ja, dat is misschien ongrijpbaar. Nee, dat kun je misschien niet SMART maken. Maar ergens van binnen weet en voel je dat het beter is om te doen. Bij Bosch Beton kijken we op die brede manier naar waarde.

Hoger springen dan de lat

Ook op het gebied van duurzaamheid geloven we dat wettelijke verplichtingen niet de lat zijn waar je met zo min mogelijk inspanningen overheen moet proberen te komen. Het gaat niet om het moeten, maar om het willen. Oprecht gemotiveerd zijn om te willen bijdragen.  Daarom liggen er bijvoorbeeld 18.000 zonnepanelen op ons dak en gebruiken we regenwater in ons productieproces, dat we na verbruik zelf weer filteren. En blijven we stappen zetten. Zo hebben we recent software aangeschaft waarmee we onze impact op mens en klimaat in kaart brengen.

Daarmee lopen we vooruit op de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in 2024. Die Europese richtlijn verplicht grote bedrijven om gedetailleerd te rapporteren over hoe ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Bosch Beton valt nog niet onder die verplichting, maar we geloven dat het waardevol is om gedetailleerd inzicht te hebben in hoe duurzaam onze producten en processen al zijn én waar we zelf nog stappen kunnen zetten

Versnellen door te delen

Wil je echt impact maken? Dan moet je soms ook je nek uitsteken. Je energie, tijd en geld durven investeren. Maar ook durven delen. Bij Bosch Beton doen we bijvoorbeeld veel onderzoek naar de 100% cementloze keerwand (geopolymeer). Om de ontwikkeling te versnellen, zochten we samenwerking met een branchegenoot. Inmiddels werken onze betontechnologen open source samen. Op basis van een handdruk en zonder lange contracten met dichtgetimmerde clausules. Omdat we  geloven dat we op die manier gezamenlijk de meeste waarde en kansen creëren voor onze klanten én de sector.

Inspiratie bij de nieuwe generatie

Voor onze brede blik op waarde vinden we inspiratie bij nieuwe generaties. Bij onze kinderen en de jongeren die zich zorgen maken over de toekomst van onze planeet. Bij starters die met hun werk een verschil willen maken, bij een bedrijf dat impact heeft. Zij hanteren nu al een heel ander waardeblik. Samen met hen willen we binnen één generatie een transitie realiseren. Samen werken we toe naar een 100% circulaire productie van onze keerwanden. Samen bouwen we aan een solide toekomst. Bouw jij met ons mee?