Fundamenten oude fabriek Bosch Beton in Kootwijkerbroek zijn grondstof voor nieuwe keerwanden
HomeHoe je met beton duurzaam bouwt

Hoe je met beton duurzaam bouwt

Vandaag (mee)bouwen aan morgen

Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen in de bouw. Een bewuste omgang met grondstoffen en productieprocessen wordt daarin belangrijker. Dat betekent: constant blijven ontwikkelen, innoveren en naar de toekomst kijken.

8 februari 2022

Bosch Beton is een voorloper in duurzaamheid. Het is onze ambitie de belasting van het milieu te verlagen, de footprint van onszelf en onze klanten zo klein mogelijk te maken en toe te werken naar een 100% circulaire en cementloze productie van onze keerwanden in de toekomst. Onze klanten bouwen met onze producten mee aan een duurzame toekomst.

Duurzaam en kwaliteit

De Bosch Beton keerwand is een kwalitatief goed en duurzaam bouwproduct voor nu en in de toekomst. De keerwanden zijn gemaakt van duurzame grondstoffen zonder daarbij af te doen aan de kwaliteit. Hiermee verlagen we de impact van onze producten op het milieu. Met een levensduur van tot wel honderd jaar kan een keerwand makkelijk een tweede leven krijgen ook voor de generaties na ons. De betonnen bouwelementen zijn gecertificeerd conform de strikte eisen van onder andere KIWA/KOMO en Güteschutz. Als één van de eerste keerwandproducenten wereldwijd bezit Bosch Beton het CSC Goud-certificaat (Concrete Sustainability Council), waarmee is aangetoond dat we duurzame en verantwoorde betonwaren produceren.

Productie

De productie in onze state-of-the-art fabriek in Barneveld draait geheel om duurzaamheid. De eerste duurzame betonfabriek in Nederland is gebouwd volgens BREEAM-NL ‘Outstanding’ normen. Hiermee weerspiegelt de fabriek de visie van het management. We willen onze grondstoffen optimaal benutten en als dat mogelijk is ook hergebruiken met respect voor onze omgeving. Zo gebruiken we duurzame materialen, gerecyclede producten en werken we met duurzame installaties. Op de fabriek liggen 18.500 zonnepanelen die ons van energie voorzien. Het regenwater vangen we op in een 2.100 m3 groot waterbassin waarna we het gefilterd hergebruiken in het productieproces.

Ontdek meer over onze state-of-the-art fabriek

MKI

Om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving moeten projecten in de toekomst klimaatneutraal en circulair zijn uitgevoerd. Om dit te bereiken, is de MKI (Milieu Kosten Indicator) ingesteld. De MKI is een fictieve prijs die weergeeft welke kosten je zou moeten maken om negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. Als eerste keerwandleverancier in Nederland ontvingen we een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) op onze keerwanden. Deze analyse geeft aan waar de grondstof vandaan komt, wat Bosch Beton er mee doet, wat er bij de klant gebeurt, wat de levensduur is van de keerwand en wat er daarná mee gebeurt.
In Nederland gaat de MKI een grote rol spelen in de aanbesteding op grote projecten van onder andere Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stuurt op lage MKI-waarden om zo hun doelstelling te kunnen behalen om in 2030 klimaatneutraal te zijn en daarnaast een circulaire bouwsector te realiseren. Zo stimuleert zij de markt met duurzame innovaties te komen. Rijkswaterstaat berekent met hun eigen tool DuBoCalc (Duurzaam Bouwen Calculator) voor gehele bouwprojecten de duurzaamheid en de milieukosten. Het doel van deze tool is om milieuwinst te behalen in ontwerp, uitvoering en inschrijving van GWW-werken. Een DuBoCalc-berekening én een zo laag mogelijke MKI-waarde is een gunningscriterium dat positief bijdraagt aan een EMVI- (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) of BPKV- (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding)aanbesteding. Ook onze keerwanden staan in deze tool.

Bekijk meer over de MKI-waarde op onze keerwanden

Innovatie

We moeten bewust omgaan met grondstoffen en productieprocessen. Daarom blijven we continu ontwikkelen, innoveren en naar de toekomst kijken. Dat doen we door onder andere onze mengselsoorten aan te passen. De Ecomix bijvoorbeeld, stoot 17% minder CO2 uit en is zuurbestendiger. Voor de nieuwe perronwanden van ProRail pasten we het betonmengsel aan en produceren we de wanden met een lengte van twee meter in plaats van één. Dit betekent een efficiënter gebruik van de materialen én een besparing in transport.

Wereldwijd komt er ongeveer 8% COvrij bij de productie van cement. Als je in dit proces stappen maakt, is dat aanzienlijk. Ons ultieme einddoel is om volledig cementloos te werken. Echter, cement vervang je niet zo maar. Daarom maakten we een stappenplan om cementloos te gaan produceren. Hiervoor werken we samen met andere producenten en bedrijven in de keten. Als dit slaagt, volgt de Europese certificering en normering. Daarbij is de samenwerking binnen de keten noodzakelijk. Sommige traditionele betonproducenten willen liever niet veranderen. Dat maakt de uitdaging en de belangen groot.

In een jaar verwerken we ongeveer 200 miljoen kilo aan grondstoffen. Dagelijks komen er meer vrachtwagens met grondstoffen voor een dagproductie beton. Elke kleine aanpassing of verbetering die mogelijk is, maakt kwantitatief al veel verschil. We investeerden onder andere in een nieuwe wapeningsmachine die alles precies op maat maakt. Omdat we niets hoeven weg te gooien, levert het ook een besparing op. Vorig jaar breidden we de opslagbunkers verder uit. Zo is het mogelijk nog meer verschillende materialen op te slaan voor de productie. Denk aan zand, grind, graniet en ook puin en andere restmaterialen die van klanten afkomstig zijn. Silo’s van onze oude fabriek renoveerden we en bouwden we opnieuw in om extra opslagcapaciteit te creëren.

Oude fabriek opeten

Nadat Bosch Beton de nieuwe state-of-the-art fabriek in Barneveld betrok, is de oude fabriek in Kootwijkerbroek gesloopt. De 20.000 ton puin verwerkten we tot een granulaat die we weer als grondstof gebruiken voor nieuwe keerwanden. Inmiddels is een derde van het puin hergebruikt voor de productie van hoogwaardige betonnen keerwanden. Zo eten we als het ware de oude fabriek op! Op de voormalige locatie verrijst een zonnepark van circa 10 ha:  Zonnepark Branderwal. Dit park met 75.000 zonnepanelen moet eind 2022 klaar zijn en levert groene energie in de directe leefomgeving van Kootwijkerbroek.

Het is onze ambitie om onze keerwanden in de toekomst 100% circulair te produceren. Zodat onze producten na hun levensduur weer volledig recyclebaar zijn.

Solide partner

Onze partners zijn klanten en samenwerkingen met wie we een duurzame relatie aangaan met wederzijds vertrouwen en gericht op de toekomst. We investeren in deze relaties door ons te verplaatsen in de vraag van onze partner, mee te denken, te adviseren en zo te komen tot een oprechte en daadkrachtige oplossing op maat. Klanten ontzorgen, persoonlijk en full-service gericht contact, maatwerk, hoogste kwaliteit en een snelle levering maken Bosch Beton tot een solide partner voor projecten in de GWW-sector. Vanaf de offerte-aanvraag tot en met de projectoplevering. Belangrijk daarbij is dat we ons houden aan afspraken die we maken. Ook nadat we een project afronden, houden we contact met de klant. De betrokkenheid bij en loyaliteit naar de klant is groot.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe Bosch Beton omgaat met duurzaamheid? Neem dan contact op met Brechtje van den Beuken-van den Bosch of Gerard van den Bosch, CEO’s van Bosch Beton. Indien u meer informatie zoekt over onze producten, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.