Bosch Beton - Renovatie rioolwaterzuivering (rwzi) De Sumpel in Almelo
HomeKeerwanden in en om het water

Blog - Keerwanden in en om het water

Bosch Beton is regelmatig betrokken bij diverse projecten voor waterkering waarbij onze betonnen keerwanden bescherming bieden tegen overtollig water. De elementen zijn duurzaam en bestand tegen de zware druk en belasting van het water. Door de gladde afwerking oogt de waterkering strak.

Bijna een vijfde deel (19%) van Nederland bestaat uit water en daarmee is ons land waterland bij uitstek. We gebruiken het als drinkwater, om in te vissen maar ook om in te recreëren. Dinsdag 22 maart 2022 is de 14e nationale Wereldwaterdag met dit jaar als thema ‘Rivierschoonmaak’. Stromend water brengt allerlei stoffen, middelen en restanten met zich mee die vervolgens in de rivieren terecht komen. In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Dan moet het grond- en oppervlaktewater overal in orde zijn.

Bosch Beton is bij diverse waterprojecten betrokken. Die variëren van keerwanden om wateroverlast te voorkomen, bij te dragen aan schoon water in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) maar ook projecten waarbij een duurzame oplossing nodig is of voor recreatie zoals een zwemvijver of een terras aan het water.

Waterkering

Bij de inzet van keerwanden als waterkering houdt deze het (overtollige) water tegen en voorkomt daarmee overstroming en uitspoeling. Een waterkering van keerwanden beschermt tegen maximale waterhoogte. Denk onder andere aan een dam, dijk, sloten en geulen, zwemvijver, beschoeiing, kademuren en meer. Omdat de druk en kracht van water enorm kan zijn, moet een keerwand sterk zijn om dit tegen te houden. Bosch Beton heeft keerwanden in het assortiment die speciaal zijn gemaakt voor extreem zware belastingen.

Wateroverlast

Om nu en in de toekomst wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld te voorkomen, ondernam gemeente Enschede actie. In de Twentse stad is een nieuwe beek aangelegd: de Stadsbeek. Voor dit project leverden we 400 meter speciale keerwand uit één geheel, inclusief de vorm van de goot. Een duurzame oplossing doordat we geen losse onderdelen hadden. De keerwanden variëren in hoogte van 150, 135 en 130 cm hoog en duikerelementen bij de overgangen die geschikt zijn voor zwaar verkeer.
>> Bekijk meer over dit project in Enschede 

In het historische centrum van Spakenburg is in 2017 een zelfsluitende waterkering gerealiseerd van 330 meter lang. De noodzaak voor de waterkering kan ontstaan bij een noordwesterstorm windkracht 11 die het water uit het Eemmeer opstuwt in Spakenburg en het over de kades van de Oude en de Nieuwe Haven laat stromen. Nu treedt bij hoog water automatisch de innovatieve zelfsluitende waterkering in werking. Omdat deze waterkering alleen bij hoogwater zichtbaar is, blijft de historische aanblik van het vissersdorp behouden. Ook de overige kademuren zijn gemaakt van Bosch Beton keerwanden die als basis dienen voor de afwerking met metselwerk.
>> Ontdek meer over deze innovatieve waterkering

Duurzame oplossing

Gemeente Nijkerk vindt een duurzame inrichting belangrijk. Bij de indeling van een nieuwbouwwijk in Nijkerkerveen kreeg water daarom een belangrijke plek. Voor de berging van het regenwater was een watergang bedacht. Hiervoor zijn bestaande greppels verbreed en verdiept en zo ontstond een nieuwe watergang. Onze keerwanden dienen hier als waterkering.
>> Meer weten over deze duurzame waterkering?

Sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout veranderde flink door de voetbalvelden te draaien en het tennispark te verplaatsen. Aan de noordkant van het complex kwam een nieuwe waterleiding te liggen en een nieuwe sloot. Op advies koos de opdrachtgever voor betonnen keerwanden in plaats van hardhouten damwand. Betonnen keerwanden hebben een veel langere levensduur en eenvoudiger te plaatsen op zandgrond dan intrillen van damwanden. Voor de realisatie van de waterkering plaatsten we keerwanden over een lengte van 900 meter. Een duurzame oplossing.
>> Ontdek meer over deze waterkering

Onder water

Rioolwaterzuivering De Sumpel in Almelo was aan vernieuwing toe. Voor de renovatie bedacht het Waterschap een innovatieve nog niet eerder uitgevoerde oplossing. Een bak-in-bak-constructie bleek de uitkomst waarbij in het bestaande beluchtingscircuit een betonnen bak van circa vijf bij vier meter en 36 ton is geplaatst. In deze nieuwe bak zuiveren bacteriën het Almelose rioolwater. Aan deze niet alledaagse plaatsing van de keerwanden kwam een gespecialiseerd duikteam aan te pas. Tijdens de constructie bleef de rioolwaterzuivering volop in bedrijf.
>> Bekijk de video van de plaatsing 

In Ravenstein moest een bestaande brug plaats maken voor een duikerbrug van keerwanden met een doorgaande duiker en faunaduiker. Onze afdeling Engineering maakte zowel de tekening als de getoetste berekening voor deze brug. We leverden LR-keerwanden van 4 meter hoog met een extra lange voet en wanduitsparingen voor de buizen die er doorheen moesten komen. Een belangrijke overweging van de opdrachtgever om voor Bosch Beton te kiezen als leverancier van de keerwanden was vanwege duurzaamheid.
>> Bekijk meer over dit project

Natuurlijke omgeving

In Nationaal Park De Biesbosch leverde Bosch Beton diverse speciale keerwanden voor het nieuwe innamepompstation Bergsche Maas. Doel van het nieuwe station is om voorbereid te zijn op de toenemende vraag naar drink- en industriewater én een aanzienlijk grotere pompcapaciteit. Het nieuwe innamestation is de grootste in Nederland voor de inname van rivierwater. Onder andere produceerden we structuurwanden met uitgespaarde holen waarin zwaluwen nestelen. Het pompstation Bergsche Maas ligt in een zogenoemd Natura-2000-gebied en moest qua ontwerp passen in het rivieren- en dijkenlandschap. In het ontwerp hielden de architecten rekening met duurzaamheid en de natuurlijke omgeving.
>> Bekijk meer over dit bijzondere project

Eén van de wandelroutes in en om het Overijsselse Weerselo heeft een vlonderpad langs het water als kenmerk. Hierlangs plaatste Bosch Beton keerwanden die dienen als grondkering. Over een lengte van in totaal 84 meter installeerden we keerwanden van 2,50 meter hoog. De hak van de keerwanden voorkomen dat ze gaan schuiven en kantelen. Bij de plaatsing maakten we gebruik van een keerwandklem zodat de wanden mooi en geheel glad blijven.
>> Bekijk het eindresultaat

Recreatie in en aan het water

De betonnen keerwanden in de tuinen van de aan het water gelegen woningen in Blaricum zorgen voor een optimaal gebruik van de tuin. De betonnen keerwanden dienen hier als grondkering. Verschillende woningeigenaren lieten een zitkuil, vlonderterras of aanlegsteiger aanleggen bij het water. Hiermee benutten de bewoners optimaal hun hele tuin, kunnen ze heerlijk toeven aan het water én hebben zij een prachtig zicht over het water.
>> Ontdek meer over deze oplossing 

Sauna Soesterberg was een begrip in Midden-Nederland. De aanleg van een ecoduct nabij Soesterberg betekende echter dat de sauna naar een andere locatie moest uitwijken. In de tuin van de nieuwe spa legde de hovenier een buitenzwemvijver aan. Rondom de vijver plaatste Bosch Beton L-keerwanden. Met als eindresultaat een natuurlijke zwemvijver. Overigens leveren we regelmatig keerwanden voor de aanleg van (zwem)vijvers.

>> Bekijk het eindresultaat van de buitenzwemvijver 

Meer informatie

Dit zijn slechts enkele praktijkvoorbeelden waarbij de betonnen keerwanden van Bosch Beton in waterprojecten zijn toegepast. Eigenlijk is er altijd een duurzame oplossing op maat voor elke situatie, zowel voor natte en droge infrastructuur als voor weg en verkeer.

Neem zonder enige verplichting contact op met ons GWW-team voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Keerwanden bij Waterzuivering te Almelo